Споделен опит

Емили Дикинсън – Оригинал и превод. Три възможни прочита

(Ирен Томова – 11-ти клас)

Димчо Дебелянов – “Легенда за разблудната царкиня”

(Лидия Миладинова – 11-ти клас)

Разказът „Ерих Райтерер“ на Владимир Полянов

(Цветелина Тодорова, студентка в МП „Образованието по български език и литература в средното училище“, СУ „Св. Климент Охридски“)

Критическо четене

Критически прочит на разказа „Eрих Райтерер“ на Владимир Полянов  

Цветелина Тодорова, студентка в МП „Образованието по български език и литература в средното училище“ в СУ „Св. Климент Охридски“

Критически прочит на романа на Джордж Оруел „1984“

Елена Загорчина

Критически прочит на романа „Жените на Варшава“ на Георги Марков

(Боряна Нанчева, студентка във Факултета по славянски филологии на СУ)

Критически прочит на романа „Портретът на Дориан Грей“ от Оскар Уайлд

(Ренета  Радева, студентка във Факултета по славянски филологии на СУ)   

Критически прочит на романа „Лице “ на Блага Димитрова

(Сияна Стойчева, студентка в МП „Образованието по български език и литература в средното училище“, СУ)