Лекционният курс представя избрани творби на пишещи на немски език автори с български корени или чиято съдба е тясно свързана с България (Елиас Канети, Ангелика Шробсдорф, Илия Троянов, Димитър Динев, Сибиле Левичаров, Ники Павлов) и се фокусира върху образи на България, българското и българите, изградени в разглежданите произведения. Теоретично лекционният курс се базира върху концепции за литетературата като интердискурс и като съхранител на паметта, върху методологията на литературната (културната) имагология, на критическия анализ, върху автобиографичния дискурс и дискурса за мигрантската литература в немскоезичния регион респ. за „другата“ българска литература с нейния „своечужд“ (Троянов) поглед към България.