Човешката участ и пътуването в самсара – страдание, радост и прозрение