„Чайки далеч от брега, книга с такова заглавие имаше май“ – рецензия на „Опашката“ на Захари Карабашлиев