„Поздрави от Хадес“ – новият живот на стария образ