Духът на времето в „Опашката“ от Захари Карабашлиев