Вечер на България в Прага в Българския културен институт