За проекта


Обърнати перспективи и междукултурни диалози: квалификация на учители по български език и литература. Трансгранична българистика

Този сайт и всичко, което той съдържа, е изработено по проект с референция No 2020-1-BG01-KA204-078972 към Центъра за развитие на човешките ресурси по Ключова дейност 2 - "Сътрудничество за иновации и добри практики", KA204 - дейност "Стратегическо партньорство за обучение на възрастни”.

Образованието за възрастни, образованието през целия живот не е просто важна директива на Европейската комисия, но и необходимост, която все повече набира скорост. В един гъвкав, бързо променящ се свят, в който новите технологии изправят човека пред все нови и нови предизвикателства, идеята за професия за цял живот изглежда вече неприложима. Настоящият проект си е поставил за цел да се впише в тази линия и да се концентрира около преквалификацията на хора, които искат да станат учители по български език и литература. Фокусът не е случаен – в последните години има голям недостиг на такива кадри, професията става все по-перспективна и настоящият проект иска да отговори на тези нужди и повишен интерес.
Преквалификацията, с оглед на екипа на проекта, ще има две страни: преквалификация на учители по български език и литература у нас, но и преквалификация на хора, които са граждани на чужди държави, но искат да намерят призванието си в тази сфера и да станат учители по български език и литература в многото български (най-вече неделни) училища в чужбина. При първата група проектът ще бъде насочен към подпомагане преквалификацията на учители от различни области (философия, география, но и нехуманитарни дисциплини) в учители по български език и литература. С цел допълване и обогатяване на избора от преквалификационни курсове на място, които се предлагат в Софийския университет (в частност във ФСлФ), ще бъде изработен набор от дистанционни, електронни курсове, който да оптимизира подготовката на участниците.

Ръководител на проекта: доц. д-р Дария Карапеткова

Научи повече

Курсове


course22
course11
Критика на превода
 

course44
course66
course55
 

Искате да се запишете в някои от нашите курсове?